Międzynarodowa Konferencja Gospodarczo-Naukowa Hamburg

Serdecznie zapraszamy do udziału w 4-tej Edycji Międzynarodowej Konferencji Gospodarczo-Naukowej, która odbędzie się w dniu 21 stycznia 2020 roku w Hamburskiej Izbie Rzemieślniczej (Handwerkskammer), przy ulicy Holstenwall 12 w Hamburgu.

22 stycznia 2020 roku w Hamburgu odbywają się Specjalistyczne Targii Technologii Produkcyjnych NORTEC, które jednocześnie dla uczestników konferencji przy okazji bycia w Hamburgu mogą być doskonałą okazją ich odwiedzenia. Udział w 4-tej edycji Konferencji połączone jednocześnie z uczestnictwem w targach NORTEC umożliwiają dla przedstawicieli administracji publicznej, biznesu i nauki szerokie spekrtum możliwości promocyjnych, marketingowych i kooperacyjnych. Targi NORTEC od ponad trzydziestu lat są jedną z najważniejszych w północnej Europie imprez wystawienniczych w zakresie specjalistycznych technologii produkcji dla różnych sektorów przemysłu.

Konferencja realizowana jest w ramach inicjatywy pn. „Internacjonalna Unia Regionów” - tworzenia nowych modeli współpracy międzynarodowej, promowania polskich regionów i miast, produktów oraz usług. 

Przedsięwzięcie skierowane jest do przedstawicieli administracji publicznej, przedsiębiorców, insytucji okołobiznesowych i świata nauki.

Intencją organizatorów jest przybliżenie zagadnień dotyczących aktualnych możliwości skorzystania ze wsparcia funduszy unijnych i krajowych w tworzeniu skonsolidowanej promocji MMŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw) oraz regionów/miast polskich za granicą.

Przyszłoroczne hasło przewodnie Konferencji: „Polska i Niemcy: wspólnie tworzymy NOWE – usieciowienie gospodarki i nauki”, ma dać impuls do tworzenia niestandardowych warunków współpracy gospodarczej w wiodących obszarach przemysłu i usług europejskich/regionalnych, inteligentnych specjalizacji oraz wzrostu gospodarczego opartego na międzynarodowej kooperacji, celem szybszego i efektywniejszego włączeniu polskich regionów w globalny i gospodarczy łańcuch innowacji.

Wydarzenie będzie również miejscem prezentacji inicjatywy praktycznych rozwiązań promocji i marketingu dla polskich regionów/miast (uwzględniając ich firmy lokalne) biznesu, nauki i turystyki poprzez Stałą Ekspozycję Wystawową w Hamburgu, umożliwiającą całoroczną prezentację.

Serdecznie zapraszamy firmy lokalne i organizacje z regionu do uczestnictwa w ww. wydarzeniach, do podjęcia wspólnych polsko-niemieckich aktywności w dobie globalnych wyzwań technologicznych Gospodarki 4.0.

Jedynie rozsądne połączenie sił daje możliwości systemowego przejścia w innowacyjny przemysł, który zagwarantuje dla polskich firm trwały sukces eksportowy i przodujące miejsce w międzynarodowej wymianie handlowej. 

A przecież to region promuje lokalny biznes za granicą - lokalny biznes promuje region, z którego pochodzi! Promujmy więc Polskę razem!

W razie wszelkich pytań uprzejmie prosimy o kontakt:  p. Bożena Rainczuk +494331 336270 / K. +49152 22601405, info@c-east.de

Z poważaniem 
c-east & (współ)organizatorzy

Więcej informacji wraz z programem ramowym w załączniku.