konin facebook

Nowy konkurs PARP dla przedsiębiorstw z obszaru Blue Growth - „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich - Blue Growth"

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) informuje, że dzięki zwiększeniu budżetu na program „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” projekty z listy rezerwowej, w ramach schematu „Technologii przyjaznych środowisku”, zostały rekomendowane do wsparcia. Dodatkowe środki finansowe zostaną także wykorzystane na sfinansowanie nowej edycji konkursu w schemacie „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich - Blue Growth”

Nowy konkurs dla przedsiębiorstw z obszaru Blue Growth - ogłoszenie już w styczniu 2022 r.

„Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich - Blue Growth” to część programu „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje”. Inicjatywy zgłaszane do konkursu powinny dotyczyć tzw. niebieskiego wzrostu, czyli dążyć do zapewnienia najbardziej wydajnego i zrównoważonego wykorzystania zasobów wód i wybrzeży. Wnioskodawcy, zgodnie z regulaminem, muszą działać w sektorze gospodarki morskiej lub wód śródlądowych. PARP planuje ogłosić konkurs w styczniu 2022 roku. Wnioski będzie można składać przez dwa miesiące - od lutego do marca 2022 r.

Konkurs dedykowany jest mikro-, małym oraz średnim przedsiębiorstwom, które zamknęły przynajmniej 1 rok obrotowy i przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym, w okresie ostatnich 3 lat, ich przychody ze sprzedaży towarów i usług nie były niższe niż 20 tys. euro.

Wydatki objęte wsparciem to przede wszystkim zakup nowych środków trwałych (w tym maszyn i urządzeń), koszty robót i materiałów budowlanych związanych (m.in. w zakresie rozbudowy, budowy lub modernizacji portów) ale także inwestycje w wartości prawne i niematerialne (np. oprogramowanie), usługi doradcze czy prace rozwojowe.

Dodatkowe punkty otrzymają projekty, które realizowane będą z norweskim partnerem. PARP zachęca do nawiązania kontaktów z potencjalnymi partnerami podczas polsko-norweskiego seminarium towarzyszącego targom Nor-Shipping, które odbędzie się 11 stycznia w Lillestrom w Norwegii. Szczegóły i formularz zgłoszeniowy można znaleźć tutaj.

Program „Rozwój przedsiębiorczości i innowacje” oferuje wsparcie nowoczesnych rozwiązań w polskich firmach w trzech obszarach: zielone technologie, technologie poprawiające jakość życia oraz niebieskie technologie - czyli rozwój firm z obszaru morza i wód śródlądowych. Program jest realizowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) 2014-2021. Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim. Za koordynację wdrażania tzw. Funduszy Norweskich i EOG w Polsce - jako Krajowy Punkt Kontaktowy - odpowiada Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Współpracuje przy tym z Biurem Mechanizmów Finansowych w Brukseli. Poszczególne programy III edycji Funduszy są wdrażane przez polskie instytucje publiczne jako Operatorzy Programów (m.in. PARP).

Źródło: PARP