konin facebook

Harmonogram planowanych w II półroczu 2020 r. inwestycji i postępowań

Harmonogram planowanych w II półroczu 2020 r. inwestycji i postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 30 tysięcy euro przez spółki miejskie i jednostki organizacyjne.

Materiał został przygotowany w ramach Programu Wspierania Przedsiębiorczości w Koninie na lata 2020-2022.