CEBIT Australia 2019

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza nabór przedsiębiorstw na stoisko regionalne Województwa Wielkopolskiego w 2019 r. na targi: CEBIT AUSTRALIA 2019, Sydney (Australia) odbywające się w dniach 29-31 października 2019 r., wpisane w obszar Inteligentnej Specjalizacji: „Rozwój oparty na ICT”.

Nabór skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.) posiadających siedzibę na terenie Województwa Wielkopolskiego, których działalność jest zgodna z obszarem inteligentnej specjalizacji: „Rozwój oparty na ICT”.

Przedsiębiorstwa zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go wraz z podpisanym regulaminem naboru, oświadczeniem o pomocy de minimis, formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz aktualnym wypisem z KRS/CEIDG na adres e-mail: agata.woroch@umww.pl oraz zwykłą pocztą lub osobiście do sekretariatu departamentu gospodarki UMWW, al. Niepodległości 34 pok. 547, do dnia 24 czerwca 2019 r. (poniedziałek). (zgłoszenia przesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane – decyduje data wpływu). Przedsiębiorstwa, które zakwalifikują się do udziału w targach  zobowiązane są do odesłania podpisanej umowy w ciągu 5 dni roboczych od jej otrzymania. W przypadku braku umowy przedsiębiorstwo zostaje automatycznie wykreślone z listy uczestników targów.

Pliki do pobrania na stronie https://www.umww.pl/nabor-przedsiebiorstw-na-stoisko-regionalne-wojewodztwa-wielkopolskiego-na-targi-cebit-australia-2019

Dodatkowe informacje:
departament gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (tel. 61 62 66 295, e-mail: agata.woroch@umww.pl).