Biznes cały czas wspiera szpitale.

Biznes cały czas wspiera szpitale. Dołącz do akcji „Jesteśmy razem. Pomagamy”

Już ponad 35 mln zł firmy przekazały na wsparcie walki z koronawirusem – trwa akcja „Jesteśmy razem. Pomagamy”. Krajowa Izba Gospodarcza jest patronem tej inicjatywy  w ramach własnego projektu „#SolidarnizBiznesem”. 

Do akcji „Jesteśmy razem. Pomagamy” nieustannie dołączają kolejne firmy, rośnie też liczba beneficjentów. Obecnie wśród firm wspierających przedsięwzięcie jest już 77 podmiotów, reprezentujących rozmaite branże. Firmy przekazują fundusze, kupują sprzęt, dzielą się swoimi produktami i know-how. Łączna wartość przekazanej pomocy na wsparcie walki z koronawirusem zadeklarowana przez partnerów akcji opiewa na 35 487 020 zł. 

– Napawa nas dumą niesamowita mobilizacja firm wokół pomocy szpitalom. Pokazuje ona społeczną odpowiedzialność biznesu w działaniu i jej namacalne efekty. Pokazuje także siłę biznesu – firm, które mimo potężnych wyzwań spowodowanych przez pandemię, potrafią się zjednoczyć, aby wspólnie nieść pomoc najbardziej potrzebującym – podkreśla  Ewa Janus-Khouri, Dyrektor Zarządzająca Centrum Kreatywności Targowa, p.o. dyrektora Biura Komunikacji KIG. 

Cały czas można dołączyć do akcji i przekazać wsparcie rzeczowe, sfinansować zakupy sprzętu dla szpitali lub przekazać środki na konto fundacji „Jesteśmy razem. Pomagamy”. Więcej o możliwych formach wsparcia na: www.jestesmyrazem.org/

„Jesteśmy razem. Pomagamy” to inicjatywa społeczna skupiająca przedsiębiorców, gotowych nieść pomoc w obliczu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Skupia podmioty prywatne, które w sposób materialny i niematerialny pomagają w walce z pandemią. W ramach akcji niezbędne wsparcie finansowe uzyskują m.in. placówki służby zdrowia, osoby poszkodowane skutkami pandemii oraz organizacje pozarządowe. Inicjatorem Akcji jest Leszek Gierszewski, Prezes i założyciel Drutex S.A. Akcja ma charakter otwarty i apolityczny.

#SolidarnizBiznesem to autorski projekt Krajowej Izby Gospodarczej, w ramach którego realizujemy liczne działania skierowane do przedsiębiorców, a także podejmujemy szeroko zakrojoną aktywność doradczą, merytoryczną. Zobacz nasze inicjatywy na: www.kig.pl/solidrnizbiznesem/

Krajowa Izba Gospodarcza jest największą niezależną organizacją biznesu w Polsce. Powstała w lutym 1990 r. na mocy ustawy o izbach gospodarczych. Obecnie reprezentuje największą liczbę przedsiębiorców, łącząc ponad 150 organizacji biznesowych: izb branżowych, regionalnych, bilateralnych oraz innych organizacji (stowarzyszenia, związki pracodawców, fundacje). W strukturach KIG działa aż 20 komitetów eksperckich. Krajowa Izba Gospodarcza wspiera interesy polskich przedsiębiorców, prowadzi współpracę międzynarodową, organizuje konferencje i kongresy gospodarcze, wspiera polski eksport oraz realizuje projekty unijne.