Bezpłatne szkolenie

Miejsce szkolenia: ul. Wiosny Ludów 6, 62-500 Konin, Sala Sesyjna, I pięto. 

Termin szkolenia:  12 grudnia 2019 r. , czwartek, 

godz.: 9.00 – 15.00

organizator: Miasto Konin

 

Celem szkolenia jest wykształcenie w uczestnikach cech dobrego handlowca, jak również umiejętności zarządzania procesem sprzedaży,  zapoznanie z narzędziami niezbędnymi w procesie prowadzenia rozmów handlowych oraz wyćwiczenie praktycznych umiejętności m.in. w zakresie określania indywidualnych potrzeb klientów i dostosowania do nich procesu sprzedaży.

 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA:

 

1.       PROCES SPRZEDAŻY – WAŻNE ETAPY 

Etap 1 – nawiązanie kontaktu z klientem, pierwsze wrażenie i profesjonalny ubiór. Zasada 4x20. Wywieranie wpływu przez wygląd., efekt halo. 

Etap 2 – diagnozowanie potrzeb klienta. Teoria motywacji wg Maslowa. Techniki przydatne w rozpoznawaniu potrzeb. (pytania otwarte, zamknięte, parafrazy, klaryfikacje

Etap 3 - prezentacja oferty, Świat Sprzedawcy i cech jego oferty, Świat Klienta, jego potrzeb i korzyści, które chce osiągnąć, Zasady komunikacji niewerbalnej, Budowanie koszyka korzyści towarów i usług, Zamiana cech na korzyści 

Etap 4 - zastrzeżenia, obiekcje Klienta , Efekty pracy z zastrzeżeniami, 

Techniki odpierania zastrzeżeń 

Etap 5 - finalizacja sprzedaży, odczytywanie sygnałów zakupu, zobowiązanie klienta, umiejętne pożegnanie klienta. Efekt ostatniego wrażenia

 

2.       ROZPOZNANIE I POSTRZEGANIE KLIENTA:

• Postawy wobec klienta 

• Typy klientów – sposoby postępowania w zależności od zachowań i stylu klienta 

• Oczekiwania klientów 

• Style prowadzenia rozmów z klientem 

• savoire – vivre w obsłudze klienta 

• strategie pozyskiwania 

 

3.       POTENCJAŁ OSOBOWOŚCI HANDLOWCA UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE 

• Mój styl komunikowania się 

• Autodiagnoza mocnych i słabych stron w zakresie komunikacji 

• Jak panować nad emocjami 

• Najczęściej popełniane błędy komunikacyjne 

• Niezgodność między intencją nadawcy a interpretacją odbiorcy 

 

4.       NARZĘDZIA WPŁYWU 

• Reguła wzajemności 

• Zaangażowanie i konsekwencja 

• Społeczny dowód słuszności 

• Lubienie i sympatia 

• Autorytet 

• Niedostępność 

 

Szkolenie poprowadzi Monika Ziobrowska – trener umiejętności interpersonalnych i rozwoju osobistego, akredytowany Coach biznesu ICF (ACC) z doświadczeniem menedżerskim, dydaktycznym, oraz członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 

Szkolenie jest bezpłatne. Liczba miejsc jest ograniczona. 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o zgłoszenie telefoniczne (063 240 12 79) lub mailowe (marlena.tulejko-nozewska@konin.um.gov.pl).

 

O zakwalifikowaniu na szkolenie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Przed szkoleniem otrzymają Państwo mailem potwierdzenie udziału w szkoleniu lub informację o braku miejsc i wpisie na listę rezerwową.