30 tysięcy, usługi doradcze i biuro w PPNT do wzięcia

Udział w programie nie tylko jest bezpłatny, ale wręcz – przynosi korzyści finansowe! Młodzi przedsiębiorcy otrzymają pomoc w prowadzeniu biznesu, biuro, a nawet ok. 30 tysięcy złotych na zakup sprzętu, technologii, ekspertyz, programów IT czy opłacenie procedury patentowania itp.

Poszukiwane są firmy z Wielkopolski, które działają na rynku nie dłużej niż 2 lata. Ważne, aby  ich produkt, usługi lub sposób organizacji można określić jako innowacyjne – nowe, wyróżniające się od innych i wyprzedzające trendy. „Program InQbacji” w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym potrwa 1,5 roku.

W PPNT powstało już ponad 120 firm. Doświadczeni doradcy i eksperci Parku podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem – na startupy czeka pakiet usług doradczych, których zakres będzie dobrany wg potrzeb danej firmy, zgodnie z planem jej rozwoju, specyfiką i oczekiwaniami właścicieli. W pakiecie znajdują się też analizy laboratoryjne i okołobiznesowe. Będzie można skorzystać m.in. ze wsparcia w zakresie pozyskiwania finansowania, komunikacji, technik kreatywnego myślenia, zarządzanie zasobami ludzkimi, rozwiązywanie sytuacji kryzysowych, strategii biznesowych i rozwoju firmy, ochrony własności intelektualnej, specjalistycznych usług DataCenter PPNT, usług rachunkowych, doradztwa prawnego itp.

Dodatkowo firmy otrzymają dostęp do powierzchni biurowej i laboratoryjnej w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Nowoczesne, przestronne, wyposażone biura i laboratoria czekają na młode firmy i dynamicznych przedsiębiorców.

Rekrutacja potrwa do 21 marca 2019 roku. Aby wziąć udział w programie wystarczy wypełnić  elektroniczny formularz zgłoszeniowy. Dostępny na stronie:

http://ppnt.poznan.pl/oferta/program-rozwoju-firm-innovation-management/inkubacja-i-infrastruktura/inkubacja/

Projekt „Indywidualne Plany InQbacji Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego nowym narzędziem wspierania firm w początkowej fazie działalności” jest finansowany z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020., Poddziałanie 1.3.1. Wsparcie inkubacji przedsiębiorstw.